Zaya carrying man in blue

Zaya carrying man in blue