Zaya carrying man in green

Zaya carrying man in green